سایت خبری تحلیلی اخبار تجارت 29 آبان 1396 ساعت 8:35 http://www.akhbartejarat.ir/news/3805/مسکن-مهر-پروژه-پوپولیستی -------------------------------------------------- عنوان : مسکن مهر پروژه ای «پوپولیستی» بود -------------------------------------------------- اخبار تجارت:مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: «کسانی که دنبال سودجویی بیش از حد در ساخت واحدهای مسکونی‌مهر بودند، اصلا به فکر احساس مسوولیت نبودند و حالا مسوول هستند و در مقابل وجدان خود باید پاسخ دهند.» متن : به گزارشاخبارتجارت به نقل از نیوزغلامرضا سلامی با اشاره به نحوه ساخت وسازهای مسکن مهر، اظهار کرد: طرح مسکن مهر یک سیاست عجولانه در حوزهمسکنبود و یک برنامه پوپولیستی و بدون مطالعه کافی بود که متاسفانه گریبان کشور را گرفت و اثر اقتصادی خیلی بدی در کشور گذاشت. وی افزود: اثر تزریق ۴۵ هزار میلیارد تومانپولپرقدرت، رقمی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بود که در آن زمان، حجم زیادی ازنقدینگیرا به خود اختصاص می داد. مشاوروزیر راه و شهرسازیتصریح کرد: اثر این موضوع خیلی مهلک بود؛ یعنی دو برنامه دولتی، اجرایقانونهدفمندی یارانه ها و نیز طرح مسکن مهر در حقیقتتورمرا در نهایت به بیش از ۴۰ درصد رساند. مسکن مهر مسوول مشخصی نداشت سلامی عنوان کرد: از سوی دیگر، مسکن مهر هیچ مسوول مشخصی نداشت. قراردادهای سه جانبه ای دروزارت راه و شهرسازیآن زمان وجود داشت که یک سر پیمانکار، یک طرف بانک مسکن و یک طرف هم شرکت شهرهای جدید بود. وی ادامه داد: بر این اساس، پیمانکار و سازنده کار را انجام داد و پول آن را بانک مسکن می داد و عین حال، یک رقمی را خریداران می گذاشتند و واحدهای مسکونی مهر ساخته می شد. این در حالی است که نظارت برنامه ریزی شده ای وجود نداشت. در واقعدولتاصلا نظارتی بر این کار نداشت. تنها خود پیمانکار و مهندس ناظر بودند. مشاور وزیرراه و شهرسازیگفت: همچنین پیمانکاران تبدیل به سازنده شدند که این مساله یک مشکل استراتژیک بود چراکه کار پیمانکار، پیمانکاری است و باید کارفرما باشد، اما خود، کارفرما شده بودند. کمبود منابعی هم وجود داشت. سلامی افزود: در کل همه این ها دست به دست هم داد و در عین حال، عجله ای که در اجرای پروژه وجود داشت، باعث شد که یک سری ساختمان های بلندمرتبه در بخش هایی ازایرانبالا رود؛ بدون هیچ گونه امکانات جانبی. وی در پاسخ به این پرسش که در آن زمان اعلام می شد که هزینه ساخت هر مترمربع مسکن مهر حدود ۳۰۰ هزار تومان است. آیا گزارشی وجود داشته که پیمانکاران از این رقم کمتر هزینه کرده باشند؟ تصریح کرد: به هرحال پیمانکار یا سازنده یک سودی را برای خود منظور می کند. ۳۰۰ هزار تومان در آن زمان با قیمت های جاری ای که وجود داشت، کم بود. مشاور وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: امکان دارد ۳۰۰هزار تومان برای یک تکنولوژی جدید و برنامه کلانی که سازندگان ایجاد می کنند، در آن زمان رقم کمی نبود، اما برای کسی که برنامه ریزی برای ساخت وساز با این وسعت نداشت، رقم کمی بود، چون قیمت های واحدهای مشابه خیلی بیشتر از این در می آمد. یک سودی هم پیمانکار برای خود باید در نظر می گرفت و گروهی هم سود بیشتری می خواستند، بنابراین یک مقداری تنبل کاری و بی دقتی صورت گرفت. سلامی متذکر شد: نتیجه این مسایل را می بینیم که هم در واحدهای مسکونی مهر می بینیم. تا جایی که درزلزلهکرمانشاه دیدیم که ساختمان های مسکن مهر فرو ریخت. وی ادامه داد: در فیلم هایی که مربوط به سرپل ذهاب بود، ما می دیدیم ساختمان هایی را که در کنار مسکن مهرها بود، تقریبا سالم بودند. این نشان دهنده بی توجهی در ساخت وسازهای مسکن مهر بود. سودجویان به وجدان خود پاسخ دهند مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: کسانی که دنبال سودجویی بیش از حد در این ماجرا بودند، اصلا به فکر احساس مسوولیت نبودند و حالا مسوول هستند و در مقابل وجدان خود باید پاسخ دهند. سلامی افزود: در مقابل این حرف هایی هم که زده می شود که واحدهای مسکن مهر روی گسل بود، اصلا قابل قبول نیست. مسکنی که در ۱۰ سال اخیر ساخته شده، حتما باید معیارهای مقاومت در مقابل زلزله را داشته باشد؛ به خصوص ساختمان هایی که تعداد طبقات و جمعیتی که در آن زندگی می کنند، زیاد است. وی تصریح کرد: شما اگر نگاه کنید، در جاهایی هم زلزله نیامده، مسکن مهرها نسبت به زمان ساخت شان خیلی فرسوده شدند.